Vision Graphics Kft.

gyakran ismételt kérdések

Mit készít a térgrafikus?

 1. Virtuális valóságot.
 2. Illusztrációkat és multimédiás kiadványokat.

Mit szolgáltat a térgrafikus?

 1. A virtuális valóság látványát.
 2. A virtuális valóságot, mint körül-, illetve bejárható modellt.
 3. Fentiek képét, mozgófilmjét, illetve számítógépes látványmodelljét.
 4. CD-lemezen, vagy internetes honlapon megjelenő kész propagandaanyagot az általa létrehozott képek, filmek, modellek (és tetszőleges egyéb információ) beillesztésével.

Miért bízzák meg a térgrafikust a tervezőirodák?

 1. Mert az építtető számára a virtuális valóság érthetőbb (és vonzóbb), mint az építészeti rajz.
 2. Mert az építészeti gondolat sokszor csak három dimenzióban, anyaggal, világítással együtt fejezhető ki a laikusok számára.
 3. Mert időszűkében sokszor még a tervező sem tud minden részlet felől határozottan dönteni, vagy a megbízó eleve több változatot szeretne látni.

Mikor hasznos a térgrafika?

Néhány tipikus eset:
 1. Az építész nagy középület tervezésére kap meghívást. A pályázati szakaszban meg kívánja győzni a reménybeli megbízót elképzelései előnyeiről. Látványos műmellékletét elkészíti a térgrafikus.
 2. Az építész/belsőépítész, illetve a megbízó több változatot is szeretne látni. Akár az anyagok-színek, akár a világítás, akár az évszakok szerinti változatokra, akár elrendezési változatokra van szükség - a sokféle látványt elkészíti a térgrafikus.
 3. Az ingatlankereskedő kedvező színben kívánja feltüntetni az építési telkét. Beépítési javaslatot készíttet, amelyet közérthetővé kell tennie. A javaslat ábraanyagát elkészíti a térgrafikus.
 4. A bútorgyártó (a bútorkereskedő) azt szeretné, hogy a belsőépítészek az ő bútoraival rendezzék be tervezett tereiket. Az interneten,vagy CD-n kívánja terjeszteni gyártmányainak mind a látványát, mind a számítógépes terveit-nézeteit. Az adatállományt elkészíti, megformálja és közzéteszi a térgrafikus.
 5. A beruházási (műszaki, hálózatfejlesztési) osztály vezetője a vállalat kiemelt beruházása során tájékoztatni kívánja a főnökeit az elköltendő pénz felhasználásáról. A meggyőző bemutatót elkészíti a térgrafikus.
 6. A befektető lakóparkot építtet. A jövendő bérlőket/vásárlókat vonzó ajánlatával meg kívánja nyerni. Kiadványát elkészíti a térgrafikus.

Hogyan dolgozik a térgrafikus?

A térgrafikus virtuális valóságot épít mások tervei alapján (pl.egy családi házat). Ezt a meglévő valóságba illeszti be (itt: az építési telekbe, a városképbe), és valós anyagokkal, világítással ruházza fel. Munkáját kizárólag számítógépes programokkal végzi. Eszközei:az elérhető legnagyobb teljesítményű számítógépek, a legfrissebb modellező, virtuális-valóság-építő és grafikai, kiadványszerkesztő programok, az évek során felhalmozott számítógépes anyagminták és digitalizált fényképek tömege, az internet szakmai közösségének közzétett tapasztalata. A folyamatos önképzés e szakmának éppúgy velejárója, mint a hardver-és szoftverújdonságok azonnali beszerzése és használatuk elsajátítása.

Milyen előnyt nyújt a Vision Graphics az építész/belsőépítész tervezőnek?

 1. Saját önállóságát. A tervezőnek nem kell felügyelnie a térgrafika elkészültét. Tőle csak annyi adatot, részvételt kérnek, amennyire valóban szükség van. A tervező dönthet úgy is, hogy bizonyos részleteket nem határoz meg, hanem - korábbi munkái ismeretében - a Vision Graphics-re bízza azokat.
 2. Közös nyelvet. A Vision Graphics az építészek és belsőépítészek igényeiből és a velük közös munkákból született és fejlődött. A térgeometriát, a világítási rendszereket,az építési módokat, a bútorcsaládokat, a természetes és mesterséges anyagokat és felületeket, a padlókat, az álmennyezeteket, a tetőfedés anyagait a térgrafikus éppúgy anyanyelvi szinten ismeri, mint a tervező. A tervező szabadkézi vázlatait,magyarázatait maximálisan képes hasznosítani.
 3. Ellenőrzést. A térgrafikus szükségszerűen és kizárólag három dimenzióban dolgozik, munkáját valós anyagokkal, felületekkel és világítással végzi. Problémalátása ezért kedvezően kiegészíti a tervezőét, kérdései addig rejtett pontokra vethetnek fényt. Nemcsak a terv erősségeit, de esetleges gyöngéit is idejekorán felszínre segíti.
 4. Gyorsaságot. A munkaközi tervekből egyszerre készülhet el a végleges dokumentáció és a virtuális valóság, akár engedélyezési tervről, akár beruházási programtervről, akár tenderkiírásról van szó.
 5. A virtuális valóság megjelenítésének teljes spektrumát, ideértve a hagyományos képi és mozgófilmes, illetve a digitális technikákat is.
 6. Kétirányú kompatibilitást az ismert tervezőszoftverekkel.
 7. A háromdimenziós digitális modell megőrzésével annak későbbi módosításának lehetőségét.

Miért bízzon meg az építész térgrafikai feladataival külső szakembert,ha egyszer neki is van számítógépe és szoftvere?

Az első osztályú szakmunka minden (beruházáson, képzettségen és gyakorlaton alapuló)feltételével csak a térgrafikus rendelkezik, aki ráadásul munkáját az építészével párhuzamosan is végezheti. Mindazt, amire az építész e téren képes, ő gyorsabban és biztosabban tudja kivitelezni. A térgrafika az építészettől független szaktevékenység.

Milyen megjelenési módok,médiumok választhatóak?

 1. állóképek
  1. Tetszőleges digitális képformátum CD lemezen, FTP-n, vagy e-mailben.
  2. A4-A3 fotónyomat
  3. Fotólevilágítás 106x180 cm-ig
  4. Plakátnyomat tetszőleges méretben
 2. mozgófilm,animáció
  1. FTP-n,
  2. CD lemezen,
  3. DVD lemezen
 3. digitális virtuális valóság formátum (interaktív, körbe-, illetve bejárható modell, vagy panorámázható látvány)
  1. CD lemezen.
  2. Interneten

Internetes honlapunkon,multimédiás CD-kiadványunkon hogyan hasznosíthatjuk a térgrafikát?

A Vision Graphics szerzői jogdíj ellenében átengedi térgrafikáit e célra, vagy megbízás esetén maga készíti el a honlapot, a multimédiás CD-t.

Mennyi idő alatt készül el a térgrafika?

Kis üzlet portállal: 1-2 nap
Középület előcsarnoka emberekkel: 3-6 nap
Közepes bankfiók, üzlet portállal: 2-7 nap
Bútorcsalád: 2-4 nap
Családi ház: 2-3 nap
Áruházbővítés külső képe: 2-4 nap
Lakópark 20-50 épülettel, növényzettel, utakkal: 3-4 hét

Mennyibe kerül a megbízónak a térgrafika?

A stúdió óradíjat számít fel az elvégzett munkáért, valamint elszámol a felhasznált anyagok, médiumok költségével.